Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Železná Ruda

zpět | tisk | pdf
Železná Ruda
ObecŽelezná Ruda
OkresKlatovy
KrajPlzeňský kraj
Železná Ruda, kód: 796069
GPS souřadnice49° 8' 22.4''
13° 14' 9.0''
Markt Eisenstein
2 000 m²
Město
Městský úřad Železná Ruda
Klostermannovo náměstí 295
340 04 Železná Ruda
Tel.: +420 376 361 211
E-mail: muruda@zeleznaruda.cz
URL: https://www.zelezna-ruda.cz
neurčitelný
Pietní místo, park
Ne
Železná Ruda

Železná Ruda (německy Markt Eisenstein) je malé město v okrese Klatovy v Plzeňském kraji, ležící na česko-německé hranici. Žije zde přibližně 1.600 obyvatel.

Původní osada vznikla v první polovině 16. století při říčce Řezná na důležité obchodní stezce z Čech do Bavorska, při nalezištích železné rudy. Odtud také pochází název města. Železná "doba trvala cca 150 let, zanechala obci jméno a několik místních názvů - obec Hamry a Eisenstrass - česky Hojsova Stráž, Železný potok, Červené jámy. Zůstal zde jen jeden hamr jako kovárna.

Druhé období rozvoje Železné Rudy lze nazvat dobou skleněnou. Odstartoval ji hrabě Jindřich Nothaft z Wernecku. Roku 1624 si vyžádal povolení k zakládání skláren a osad. Začala vznikat celá řada nových sklářských hutí, např. v Debrníku, Ferdinandovském údolí, na Hofmankách, v Gerlově Huti, na Starém Brunstu, pod Čertovým jezerem, na Hůrce, na Zadních Šmauzích a v Alžbětíně.

Celkem bylo v okolí Železné Rudy 11 hutí. Alžbětínská sklárna byla později jednou z největších skláren na Šumavě, ve 2. pol. 19. století vynikala zejména tabulovým sklem.

Pro zlepšení přístupnosti území byla v létech 1874 až 1877 vybudována do Železné Rudy železnice včetně 3 tunelů, z nichž nejdelší pod Spičákem byl se svými 1874 m nejdelší v tehdejším Rakousku-Uhersku.

Roku 1849 dostala osada statut městyse a nový majitel Kníže Hohenzollern-Sigmaringen rozšířil v roce 1852 území na více než 6.000 ha.

Od konce 19. století dochází k rozvoji cestovního ruchu, který trvá dodnes. Železná Ruda je největším lyžařským střediskem Šumavy a Plzeňského kraje a také důležitým centrem zimní i letní turistiky. Na ekonomice města se významně podílí hotelové, restaurační a rekreační služby.

Hřbitov

Zaniklý hřbitov se nacházel na úbočí Hladového vrchu, kde existoval několik desetiletí. Od roku 1837 byl oplocen a byla zde i kaple.

Během stavby železnice (184-1877) byl na tomto hřbitově pohřben velký počet dělníků, minérů, žen i dětí. Příčinou jejich smrti byla často nehoda, zabití. Jejich jména jsou zanesena v matrikách. Poslední pohřeb se tu konal 12.10.1878.

Ze hřbitova se dochoval pouze hřbitovní kříž, dnes součást soukromé zahrady.

Původní parcely hřbitova nejsou zřetelné, plocha je určena pouze odhadem.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Šumavanet.cz, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Dokumentační fotografie