Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Prádlo

zpět | tisk | pdf
Prádlo
ObecPrádlo
OkresPlzeň-jih
KrajPlzeňský kraj
Prádlo, kód: 726982
GPS souřadnice49° 30' 10.8''
13° 32' 28.4''
Pradl
1 897 m²
27531/4-416
Římskokatolická církev
Římskokatolická farnost Prádlo
Přesanické nám. 1
335 01 Nepomuk
Tel.: +420 773 122 633
E-mail: rkf.pradlo@dicb.cz
URL: http://www.arcidekanstvi-nepomuk.cz
Římskokatolická farnost Prádlo
Přesanické nám. 1
335 01 Nepomuk
Tel.: +420 773 122 633
E-mail: rkf.pradlo@dicb.cz
URL: http://www.arcidekanstvi-nepomuk.cz
Obnovený - jen pietní místo
Ne
Prádlo

Obec Prádlo (německy Pradl) se nachází v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji. Žije zde 215 obyvatel.

Ves se rozkládá ne pravém břehu Úslavy severozápadně od Nepomuka. V minulosti přináležela k nepomuckému cisterciáckému klášteru, první písemná zmínka je datována až rokem 1552, byť vesnice je nepochybně značně staršího založení. Jak již sám název napovídá, ve středověku se zde pral zlatonosný písek. Podél Úslavy se dochovalo několik lokalit s výskytem sejpů jako pozůstatkem těžby zlata. Klášter zde mimo jiné měl i poplužní dvůr.

Po zániku kláštera za husitských válek připadlo Prádlo jako většina okolních vsí k panství zelenohorskému. Roku 1556 získal jej Zdeněk ze Šternberka, který ovšem po pěti letech prodal Prádlo Jiříkovi Kokořovcovi z Kokořova na Šťáhlavech. Nový majitel začal zde budovat tvrz. Jan Adam Kokořovec z Kokořova se postavil na stranu odbojných stavů, a proto mu bylo panství i se vsí Prádlo roku 1622 zastaveno.

Berní rula z roku 1654 evidovala pouze 5 chalupníků a 5 tzv. zahradníků. Zpráva berních úředníků uvádí, že "Poddaní velmi nuzni, chudí a zkažení jsou, neb kromě jednoho neb dvou žádný nejni z rolníků". Statek Prádlo tehdy sestával z osmi vsí. V majetku rodiny Kokořovců byl ještě v 70.letech 17.století. Krátce před rokem 1675 ho kupuje Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka na Zelené Hoře. Roku 1786 byla zde zřízena lokalie a roku 1857 fara. V roce 1920 žilo zde ve 49 popisných číslech 449 obyvatel.

Hřbitov

Zaniklý hřbitov se nachází u původně gotického kostela Povýšení sv. Kříže v centru obce. Kostel byl později barokizován, v roce 1882 proběhly poslední úpravy lodi. Márnice byla postavena kolem roku 1900. Dochována je i ohradní zeď. Náhrobky ze zrušeného hřbitova jsou vyskládány u ohradní zdi. Nový obecní hřbitov je vybudován severozápadně od obce.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Kostel
 • Neuzavírá se
 • Vyčištěná plocha hřbitova
 • Lapidárium náhrobků, bez vyznačení původních hrobových míst
 • Torza náhrobků

Stav hřbitovní zdi

 • V původní podobě