Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Bory

zpět | tisk | pdf
Bory
ObecPlzeň
OkresPlzeň-město
KrajPlzeňský kraj
Plzeň, kód: 721981
GPS souřadnice49° 43' 16.9''
13° 21' 0.8''
Bory
Nezjištěno
-
-
Srovnán se zemí, bez připomínky
Ano
Bory

Statutární město Plzeň

Plzeň (německy Pilsen) je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Žije zde přibližně 169 tisíc obyvatel a je tak čtvrtým největším městem v Česku.

První zmínky o Plzni (dnešním Starém Plzenci) pocházejí z roku 976, kdy u tohoto přemyslovského hradiště kníže Boleslav II. porazil vojsko německého krále Oty II. V podhradí postupně vyrostlo městské sídlo s řadou kostelů a živým obchodním ruchem. Do nynější polohy (v jižním sousedství tehdejší vsi Malice) přenesl město pod názvem Nová Plzeň král Václav II. roku 1295 jako důležitou obchodní křižovatku západních Čech na cestě z Prahy do Bavorska. Vyřešila se tím dodávka vody, neboť místo leželo na soutoku řek Mže a Radbuzy.

Díky své výhodné poloze na křižovatce obchodních cest a hlavně na trase z německých zemí do Prahy se brzy Plzeň stala třetím největším a nejdůležitějším městem po Praze a Kutné Hoře. V této době byly také vystavěny kostel sv. Bartoloměje ve středu náměstí, františkánský klášter na jihovýchodě při hradbách, nedochovaný dominikánský klášter na severozápadě, špitální kostel sv. Maří Magdalény z roku 1320.

Na samém počátku husitských válek měli husité díky radikálnímu knězi Václavu Korandovi ve městě velký vliv. Roku 1420 ale musel Koranda s Janem Žižkou odejít do Tábora a Plzeň se stala baštou katolické strany. Třikrát byla neúspěšně obléhána, nejprve Janem Žižkou a poté dvakrát Prokopem Holým, a podílela se na odporu proti Jiřímu z Poděbrad. Od roku 1467 sídlila v Plzni pražská kapitula, která byla v letech 1431–1561 nejvyšším orgánem římsko-katolické církve v Čechách.

Počátkem 16. století bylo město výrazně poškozeno požáry, zejména roku 1507, kdy shořely dvě třetiny města. Na devět měsíců na přelomu let 1599 a 1600 (od září až do června) se stala Plzeň hlavním městem Svaté říše římské, když sem císař Rudolf II. uprchl před morovou epidemií. Sídlil v tzv. Císařském domě vedle dnešní budovy plzeňské radnice.

V 19. století nechal purkmistr Martin Kopecký (1828–1850) zbourat hradby a na jejich místě vybudovat kolem starého města sady, dnes známé jako Sady Pětatřicátníků, Smetanovy, Kopeckého, Šafaříkovy, Křižíkovy a 5. května. V roce 1832 pak vzniklo první kamenné divadlo. Roku 1839 bylo rozhodnuto o založení Měšťanského pivovaru (Bürgerliches Brauhaus, později Prazdroj) a 5. října 1842 v něm bavorský sládek Josef Groll uvařil první várku piva. V roce 1859 založil v Plzni hrabě Valdštejn pobočku svých sléváren a strojíren. Továrna, kterou v roce 1869 odkoupil její vrchní inženýr Emil Škoda, se stala základem budoucích Škodových závodů. V roce 1869 byl založen První plzeňský akciový pivovar v Plzni (později Gambrinus). V roce 1882 zde získal František Křižík patent na svůj vynález obloukové lampy a v dalších letech v Plzni realizoval zakázky na modernizaci veřejného osvětlení a na vybudování pouliční elektrické dráhy (zprovozněna 1899). Na konci 19. století se Plzeň stala kolébkou české secese.

Během meziválečného období došlo k rozšiřování města, roku 1924 byly připojeny obce Doubravka, Doudlevce, Lobzy a Skvrňany a vznikla tak „Velká Plzeň“, jejíž počet obyvatel překročil stotisícovou hranici (do té doby se vlastní Plzeň členila na Vnitřní Město, východní Pražské Předměstí, jižní Říšské Předměstí a severní Saské Předměstí.

V roce 1938 Československá republika odstoupila svá pohraniční území Německu. Většinově česká Plzeň sice zůstala na území republiky, stala se však městem na samotné hranici a byla ze tří stran obklopena Německem. Obce severozápadním a jihozápadním směrem již patřily k Říši, stejně jako dnešní městské části Plzeň-Litice a Plzeň-Lhota. Vládním nařízením byla Plzeň k 1. květnu 1942 rozšířena o obce Bolevec, Božkov, Bukovec, Černice, Hradiště, Koterov, Radobyčice, Újezd a o územní zbytky obce Litic (obec začleněna do Říše) a stala se statutárním městem[8] se 130 tisíci obyvateli.

Škodovy závody byly v této době významnou zbrojovkou zásobující německou armádu. I přesto Plzeň delší dobu unikala bombardování, k prvnímu velkému náletu došlo až 20. prosince 1944, při něm byl ovšem nejvíce zdemolován pivovarský komplex, zejména Prazdroj (18 mrtvých). Škodovy závody byly bombardováním významně poškozeny teprve na samém sklonku války, náletem 25. dubna 1945, kdy Spojenci před náletem varovali prostřednictvím stanice BBC, aby minimalizovali civilní oběti.[10] Celkem bylo za celou dobu války náletů jedenáct, vyžádaly si 926 obětí.

Plzeň byla osvobozena americkými jednotkami vedenými generálem Pattonem 6. května 1945.

Dne 1. června 1953 došlo v Plzni k prvním protikomunistickým masovým nepokojům v souvislosti s tehdy probíhající měnovou reformou se střelbou do demonstrujících. Odvetou komunistického režimu bylo kromě represí proti demonstrantům, převážně dělníkům Škodovky, také zbourání Masarykova pomníku, symbolu nežádoucí demokracie. Jednalo se o první lidový protest v celém sovětském bloku.

Na konci 50. let se začalo s masivním rozvojem bytové výstavby v podobě budování sídlišť. První rozsáhlý areál vznikl na Slovanech, následovala v roce 1961 Doubravka a roku 1968 pak Bory. Dne 20. ledna 1969 se na náměstí T. G. Masaryka upálil na protest proti sovětské okupaci mladý pivovarský dělník Josef Hlavatý. Výstavba se v 70. a 80. letech přesunula na sever, budovala se rozsáhlá sídliště v oblasti Bolevce a Lochotína, těsně před sametovou revolucí se výstavba přesouvala postupně směrem na západ k oblasti Vinice. Díky tomuto rychlému rozvoji překročilo město roku 1972 hranici 150 tisíc obyvatel. O čtyři roky později pak byly připojeny i obce Černice, Radobyčice, Koterov, Červený Hrádek, Křimice a Radčice a Plzeň získala hranice, jaké měla do roku 2002.

Podle sčítání 1921 zde žilo v 3 284 domech 88 416 obyvatel. 79 166 obyvatel se hlásilo k československé národnosti, 6 757 k německé a 701 k židovské.

Plzeň - Bory

Bory jsou jedna z jižních částí města Plzně. Spolu s městskými částmi Doudlevce, Skvrňany, Nová Hospoda, Zátiší, Valcha a Radobyčice tvoří městský obvod Plzeň 3.

Historie věznice sahá do doby vlády císaře Františka Josefa I. V návaznosti na reformu soudnictví uskutečněnou v roce 1849
byly v druhé polovině 19. století vybudovány na území tehdejšího Českého království nové věznice. Vznikaly přestavbami hradů (1856 Mírov) nebo klášterů (1857 Valdice u Jičína, 1865 Řepy u Prahy). V roce 1869 se rakousko-uherské ministerstvo práv rozhodlo vystavět na území Čech první zcela novou trestnici, pro kterou roku 1870 vybralo lokalitu nedaleko Litic u Plzně.

Areál Věznice Plzeň-Bory se nachází na území městského obvodu Plzeň 3, na jižním okraji města při silnici do Klatov. Jedná se o areál vystavěný v letech 1874-1878, kterému dominuje mohutná osmikřídlá budova hvězdicového půdorysu.

Návrh základní koncepce vypracoval c. k. vrchní stavební rada ministerstva práv Emanuel rytíř Trojan z Bylanowa, projekt zpracoval c. k. vrchní inženýr Franc Maurus, který zároveň zastával funkci ředitele stavby a později vyprojektoval naši druhou novostavbu věznice v Praze na Pankráci. Ještě v první polovině 20. století byly trestnice v Plzni na Borech a v Praze na Pankráci jediné objekty v českých zemích primárně vybudované za účelem věznění osob.

Původní areál byl přísně symetrický podle kompoziční osy orientované ve směru jihovýchod – severozápad a kolmé k císařské/
státní silnici z Plzně do Klatov (dnes Klatovská třída). Budovu věznice obklopuje vysoká ohradní zeď (původně s 12 strážnicemi),
vymezující přibližně čtvercový půdorys se dvěma výrazně okosenými nárožími na straně souběžné s dnešní silnicí do Klatov.

V centru stojí mohutná zděná osmikřídlá stavba s historizujícími eklektickými fasádami, jejíž střed tvoří převýšená osmiboká hala
završená ocelovou nýtovanou kupolí s vrcholovým světlíkem. Z tohoto centrálního prostoru paprsčitě vystupují jednotlivá dvoupatrová křídla připojená ke středové hale užšími klenutými.

Nedaleko trestnice byl zřízen první ze dvou ústavních hřbitovů a pod trestnicí. Druhý hřbitov, založený roku 1897 přibližně 500 m západně od věznice ve svahu nad řekou Radbuzou, byl používán do roku 1923.

Zdroj: Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog
https://www.npu.cz/uop/plzen/pdf/Leporela/Veznice%20Plzen-Bory.pdf