Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Čistá

zpět | tisk | pdf
Čistá
ObecČistá
OkresSvitavy
KrajPardubický kraj
Čistá u Litomyšle, kód: 624004
GPS souřadnice49° 49' 31.3''
16° 19' 45.1''
Lauterbach
3 830 m²
37158/6-3032
Římskokatolická církev
Obecní úřad Čistá
Čistá 376, 569 56 Čistá
Tel.: 461 634 903
Mob.: +420 777 634 903
E-mail: obec.cista@iol.cz
URL: https://www.cista.info
Římskokatolická farnost Čistá
ŘKF Probošství Litomyšl
Šantovo nám. 183
Litomyšl 570 01
Tel.: +420 461 612 263
E-mail: fara@lit.cz
URL: http://www.farnostlitomysl.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Čistá

Obec Čistá se nachází v údolí horního toku řeky Loučné, jižně od Litomyšle. Tvoří součást jednoho z nejdelších souvisle zastavěných území ve východních Čechách; podél řeky Loučné jej vytváří jedno město (Litomyšl), jeho místní části (Nedošín, Lány) a obce Benátky, Čistá, Trstěnice. Jméno Čistá je novotvar, do roku 1947 nesla obec jméno Litrbachy (německého původu). V obci Čistá žilo k 1. lednu 2021 969 obyvatel.

Nejstarší písemnou zprávu o vsi nacházíme k roku 1347 v listině o majetkovém narovnání mezi kapitulou a nově vzniklým biskupstvím litomyšlským. Už zde se objevuje jméno Litrbachy (v orig. Luterbach). Když v 15. století litomyšlské biskupství zaniklo, přešla ves Litrbachy pod zámecké panství Litomyšl, a tak tomu bylo až do roku 1848. Od roku 1850 byla obec Litrbachy součástí politického okresu Litomyšl, od roku 1960 pak okresu Svitavy.

V obci vždy výrazně převažovalo obyvatelstvo německé; po odsunu Němců po 2. světové válce byl staletý název obce změněn na ryze český, který je však z původního odvozen (Lauter-Bach = Čistý potok).
K obci patří také osada Brlenka (něm. Brünnelsteig), nacházející se na okraji lesního komplexu jihovýchodně od Čisté. Založena byla v roce 1690.

Farnost

Litrbachy byly odpočátku sídlem samostatné farnosti, a to docela významné. Nyní je bývalá farnost Čistá spravována z Litomyšle, kdysi farní kostel sv. Mikuláše, biskupa (architektonicky pozoruhodná stavba gotického původu, barokně přestavěná) je dnes filiálním k litomyšlskému proboštskému chrámu.

Hřbitov

Hřbitov je při kostelu sv. Mikuláše odedávna. Má velkou plošnou rozlohu, která ale ze značné části není využita (například mladší, jižní rozšíření lichoběžníkového tvaru). Zajímavé jsou tři pozdně barokní náhrobky (duchovenstvo?) u presbytáře.

Autor: Nisler Petr

Zdroje: Wikipedia, CUZK, oldmaps.geolab.cz, Webové stránky obce Čistá, Mikroregion Litomyšlsko (propagační brožura dostupná online), E. Zoubková, „Blízkost“ města: Krajinné proměny Litomyšlska v období industrializace krajiny (konec 18. století – 1918), dipl. práce, dostupné online
Dokumentační fotografie