Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Doksany

zpět | tisk | pdf
Doksany
ObecDoksany
OkresLitoměřice
KrajÚstecký kraj
Doksany, kód: 628182
GPS souřadnice50° 27' 37.5''
14° 9' 41.8''
Doxan
3 669 m²
31138/5-1995
Římskokatolická církev
Obecní úřad Doksany
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Udržovaný v původní podobě
Ne
Doksany

Doksany jsou obec v okrese Litoměřice. V roce 2011 zde trvale žilo 378 obyvatel.

Krajina při dolní Ohři patří k místům s doklady o nejstarším osídlení lidí ve starší době kamenné na území našeho státu. Zde ve 12. století vznikl ženský premonstrátský klášter, původně románský, později barokně rozšířený. Klášterní kostel, především jeho krypta, patří k nejvýznamnějším románským památkám v Čechách.

Hřbitov u kostela sv. Petra a Pavla

Hřbitov je součástí areálu kostela sv. Petra a Pavla. Areál leží mimo intravilán obce, severozápadně od jejího středu, na západní straně silnice na Litoměřice. Tvoří jej kostel sv. Petra a Pavla stojící uprostřed hřbitova obehnaného ohradní zdí, která je na jižní straně přerušena kaplí, před níž stojí sochy sv. Petra (na východní straně, dnes pouze povalené torzo) a sv. Pavla (na straně západní). Na východní straně ohradní zdi, na sever od brány, je k jejímu vnějšímu líci přistavěna památkově nechráněná márnice.

Původní kostel byl postaven asi v 1. polovině 13. století, v této románské podobě zůstal až do roku 1726, kdy byl položen základní kámen barokní přestavby. Přestavba byla dokončena roku 1728, z původního kostela zachována věž a část lodi, která se změnou orientace kostela stala kněžištěm. Pravděpodobně v baroku byla postavena ohradní zeď hřbitova, výstavba areálu byla završena stavbou kaple v 1. pol. 19. století. Po roce 1843 byl hřbitov rozšířen východním směrem, kde byla před ohradní zdí postavena márnice.

Počet obyvatel v roce 1930 - 626
Počet obyvatel v roce 2011 - 378

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium


Dokumentační fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Kostel
 • Kontejner
 • Studna
 • Otevírací doba hřbitova vyvěšena
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • České hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • Obnovena vč. náhrobků a desek na/u zdi