Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Dolní Olešnice

zpět | tisk | pdf
Dolní Olešnice
ObecDolní Olešnice
OkresTrutnov
KrajKrálovéhradecký kraj
Dolní Olešnice, kód: 629910
GPS souřadnice50° 31' 25.7''
15° 42' 39.8''
Nieder Oels
1 516 m²
Římskokatolická církev
Římskokatolická farnost - děkanství Hostinné
Horní brána 3, 54371 Hostinné
Neudržovaný v původní podobě
Ne
Dolní Olešnice

Obec Dolní Olešnice (německy Nieder Oels) se nachází v okrese Trutnov, kraj Královéhradecký. Území obce zahrnuje dvě katastrální území - Dolní Olešnice a Vestřev. Ke dni 31. 1. 2013 zde žilo 379 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1241. Až do 2. světové války zde žilo převážně německy mluvící obyvatelstvo. V roce 1938 připadla Dolní Olešnice Třetí říši; po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo kromě smíšených manželství odsunuto.
Kostel svatého Jakuba je kostel v Dolní Olešnici. Byl postaven na hřbitově nad osadou roku 1559 jako pozdně gotická a renesanční smíšená stavba na místě staršího gotického kostela. Kostel byl přestavěn roku 1589 asi Carlo Valmadim (sakristie s oratoří a klenba). Kostel byl v roce 1608 rozšířen o věž a roku 1629 o předsíň na severní straně lodi. Na kostele se zachovala téměř neporušená sgrafitová výzdoba.
Tato stavba patří k první Valmadiho sakrální stavbě a její výstavba probíhala téměř celou druhou polovinu 16. století. Kostel je jednolodní orientovaná stavba s polygonálním kněžištěm, západní věží, severní předsíní a jižní sakristií. Patky kleneb dosedají na přízední pilíře. Vrcholy klenby jsou spojeny podélným hřebenem, ve střední části přerušeným geometrickým obrazcem. Presbytář, do lodi otevřený půlkruhovým vítězným obloukem, je sklenut valenou klenbou, jejíž výseče jsou spojeny podélným, vrcholem klenby jsoucím hřebenem. Jižní sakristie s oratoří v patře je uzavřena valenou klenbou s lunetami, severní předsíň s pravoúhlým portálem křížově a podvěží taktéž. Plošná průčelí jsou uzavřena lunetovou římsou obíhající kolem stavby a jsou pokryta sgrafitovou výzdobou. Členěna jsou hrotitými, neprofilovanými okny, která zasahují nepravidelně do lunetové římsy. Výškově je stavba ukončena vysokou sedlovou střechou. Jak již bylo uvedeno, probíhala stavba v několika etapách. V roce 1608 přistavěl Valmadi ke kostelu západní věž, rozdělenou kordonovými římsami na dvě patra.
Ve hřbitovní zdi zazděna původní renesanční brána z r. 1578.