Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Dolní Újezd

zpět | tisk | pdf
Dolní Újezd
ObecDolní Újezd
OkresSvitavy
KrajPardubický kraj
Dolní Újezd u Litomyšle, kód: 630292
GPS souřadnice49° 49' 30.5''
16° 15' 14.9''
Unter Augezd
9 053 m²
38216/6-3037
Římskokatolická církev
Obecní úřad Dolní Újezd
Dolní Újezd 281
569 61 Dolní Újezd
Tel.: +420 461 632 821
E-mail: obec@dolniujezd.cz
URL: http://www.dolniujezd.cz
Římskokatolická farnost Dolní Újezd
Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd
Tel.: +420 731 604 784
E-mail: fara@dolniujezd.cz
URL: https://farnost.dolniujezd.cz
Neudržovaný v původní podobě
Ne
Dolní Újezd

Obec Dolní Újezd se nachází v okrese Svitavy, 6 km jihozápadně od Litomyšle, v mírně zvlněné krajině, do níž se ale hlubokým údolím se strmými svahy zařezala říčka Desná. Jednotlivé části obce jsou malebně rozloženy po délce tohoto údolí, při okrajích plošiny a v údolích bočních. Obec má rozsáhlý katastr (19,71 km²) a k 1. lednu 2021 v ní žilo 1.961 obyvatel.

První zmínku o místě zvaném Újezd nacházíme k roku 1167 v listině krále Vladislava II. potvrzující majetky kláštera premonstrátů v Litomyšli. Je možné, že nejde o jedno konkrétní osídlení (ves), ale širší území, neboť v další důležité listině z roku 1347 (o dělení Litomyšlska mezi nově vzniklé biskupství a kapitulu) se hovoří o „Vyezd usque in Chocinow ascendendo“ („Újezd v plné rozlehlosti až k Chotěnovu“). Podíváme-li se na mapu Dolního Újezda, je zřejmé, že původně zde bylo kolem říčky Desné několik jadérek vesnického osídlení, dodnes doložené typickými místními názvy jako například Malvařice, Přibiňoves, Kabátoves, Bořkov, Pazucha, Dolečka aj., které se teprve později propojily do jednoho sídelního celku – Újezda, zvaného Dolní. Obdobným procesem se ostatně utvářel i na pravém břehu Desné (výš proti toku) dnešní Horní Újezd.

Újezd, od zmíněného roku 1347 podléhající litomyšlskému biskupství, se po úplném rozvrácení této instituce v důsledku husitských válek ocitl v rámci nově utvořeného feudálního panství Litomyšl (zámeckého) a setrval tak po čtyři sta let. V roce 1785 měl Dolní Újezd na 251 popisných čísel.

V roce 1907 byl v Dolním Újezdě ustaven Spolek pro postavení památníku obětem povstání na Litomyšlsku. Výsledkem aktivit spolku je památník postavený v roce 1914, připomínající účast dolnoújezdských poddaných na protirobotním povstání roku 1680. Autorem díla je sochař Otakar Velínský, mistr kamenosochařské dílny AVU v Praze, podle návrhu Jana Štursy.

Součástí Dolního Újezda jsou i osady Václavky (založená 1730) a Jiříkov (1785), nacházející se severozápadně od bývalého vrchnostenského dvora, směrem k Morašicím.

Farnost Dolní Újezd

Fara v obci existovala již před rokem 1350, kdy spadala pod poličský děkanát. Zdrojem informace je listina prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic vydaná v Praze 4. listopadu 1350, ve které postupuje některé části své arcidiecéze prvnímu litomyšlskému biskupu Janovi k vytvoření nové biskupské diecéze. A v té souvislosti jmenuje všechny postoupené kostely.

Svatyní farnosti je odpočátku kostel sv. Michala. Dodnes nezapře svůj pozdně románský původ z první třetiny 13. století (tribunový kostel), jeho podobu dále formovaly slohy gotický, renesanční a barokní. V dávné minulosti šlo dokonce o kostel opevněný; poslední zbytky příkopů a valů však byly zahlazeny v 19. století.

Římskokatolická farnost Dolní Újezd (Biskupství královéhradecké, vikariát Litomyšl) územně zahrnuje celý Dolní Újezd, část Osíka, část Desné, části Horního Újezda - Vísku, Podlubníček a Krásnoves, a dále Pohodlí a Vidlatou Seč.

Hřbitov

Historická část hřbitova kolem kostela se již k pohřbívání nevyužívá (zrušeno 1908), výjimkou jsou hroby duchovních u presbytáře a řada podél západní ohradní zdi. Prostor severně od kostela je nyní nápaditě upraven do podoby meditativní zahrady s ojediněle pojatou křížovou cestou a moderním pomníkem obětem 1. světové války.

Ve funkčním užívání je mladší a podstatně větší jižní část hřbitova (parcely 154/3 a 156/1). Do areálu vede několik přístupů, nejstarším je ten v přízemí starobylé zvonice s dřevěným bedněným patrem.

Autor: Petr Nisler

Zdroj: Wikipedia, CUZK, mapy.cz, oldmaps.geolab.cz, webové stránky obce Dolní Újezd, Karolína Jůzová, Nejvýznamnější sakrální dominanty obce Dolní Újezd, diplomová práce (dostupné online na netu)


Dokumentační fotografie