Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Droužkovice

zpět | tisk | pdf
Droužkovice
ObecDroužkovice
OkresChomutov
KrajÚstecký kraj
Droužkovice, kód: 632597
GPS souřadnice50° 26' 0.5''
13° 25' 42.6''
Trauschkowitz
1 968 m²
Obec
Obecní úřad Droužkovice
Rudé Armády čp. 80
431 44 Droužkovice
Tel.: +420 702 048 634
URL: http://drouzkovice.cz
Obec Droužkovice
Rudé Armády čp. 80
431 44 Droužkovice
Tel.: +420 702 048 634
URL: http://drouzkovice.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Droužkovice

Droužkovice (německy Trauschkowitz) jsou obec v Ústeckém kraji v okrese Chomutov. V roce 2011 zde trvale žilo 734 obyvatel.

V historických pramenech se poprvé objevují v první čtvrtině čtrnáctého století, ale okolní krajina byla osídlena již v pravěku.

První písemná zmínka pochází z roku 1314, kdy Droužkovice koupil řád německých rytířů a připojil je k chomutovskému panství. Vesnice zde tedy existovala již před tímto datem. Droužkovice zůstaly součástí chomutovského panství i po roce 1410, kdy o něj řád přišel a panství přešlo do správy královské komory. Během 15. století se v držení Droužkovic vystřídalo několik zástavních majitelů.

Posledním ze zástavních majitelů byl Beneš z Veitmile, který roku 1488 vyplatil přetrvávající nároky německých rytířů a sám byl povýšen do stavu svobodných pánů. Jeho syn Jan vesnici prodal Václavu z Lobkovic, který ji však už roku 1562 předal Ferdinandu Tyrolskému a ten ji znovu připojil k chomutovskému panství.

Dalším majitelem panství se stal roku 1571 Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic. Během jeho vlády přijali Droužkovičtí protestanství augsburského vyznání.

Za 2 250 kop míšeňských získali Droužkovičtí od Bohuslava Felixe z Lobkovic svobodné dědické právo a právo se svobodně vystěhovat. Tato práva obci potvrdil císař Maxmilián II. a později také Bohuslav Jáchym z Lobkovic, který Droužkovice zdědil.

Roku 1588 však Bohuslav Jáchym vyměnil svůj majetek s Jiřím Popelem z Lobkovic, který jako katolík ihned zahájil rekatolizaci panství. Když Jiří Popel ztratil po veřejné kritice císaře Rudolfa II. veškerý majetek, ocitlo se chomutovské panství i s Droužkovicemi znovu ve správě královské komory. Teprve roku 1605 vesnici koupil Adam Hrzán z Harasova a potvrdil její práva.

Třicetiletá válka Droužkovice těžce postihla a podle pozemkové knihy z roku 1651 byla většina usedlostí opuštěna nebo zničena.

Od roku 1771 vesnici vlastnil rod Rottenhanů. Roku 1850 se Droužkovice staly samostatnou obcí se 495 obyvateli.

Ve 30. letech 19. století u vesnice vznikla čtveřice hnědouhelných dolů: Antonín, Ignác, Filip a František Josef. V provozu zůstaly po dobu dvaceti až třiceti let. Celková produkce těchto malých dolů se odhaduje (včetně spořického dolu Pomoc boží) maximálně na 80 000 tun uhlí.

Obě světové války se obce přímo nedotkly. Během druhé světové války v největším statku fungoval zajatecký tábor pro totálně nasazené dělníky a válečné zajatce z Ruska, Francie a Belgie.

Hřbitov

Areál hřbitova je ohraničen ohradní zdí. Plocha hřbitova je udržována, část německých hrobů odstraněna.

Počet obyvatel v roce 1930 - 1.404
Počet obyvatel v roce 2011 - 734

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Pohledové fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Kolumbárium
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Popelnice
 • Vodovod
 • Neuzavírá se
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • Udržována vč. náhrobků na nebo u zdi