Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Habřina

zpět | tisk | pdf
Habřina
ObecHabřina
OkresHradec Králové
KrajKrálovéhradecký kraj
Habřina, kód: 636487
GPS souřadnice50° 19' 22.0''
15° 50' 50.9''
Hainbuchen, Habrina
1 434 m²
Římskokatolická církev
Římskokatolická farnost - děkanství Holohlavy
Udržovaný v původní podobě
Ne
Habřina

Obec Habřina (německy Habrina) se nachází v okrese Hradec Králové v Královéhradeckém kraji. Žije zde 300 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1357.

Severně od vesnice se dochovaly zbytky dvou hradů. Starším z nich byla Vražba ze třináctého století, kterou ve čtrnáctém století nahradil výstavnější hrad Rotemberk. Přímo ve vesnici se nachází tvrziště po habřinské tvrzi, která zanikla nejspíše během patnáctého století. Všechny tři lokality jsou souhrnně chráněny jako jediná kulturní památka.

Hřbitov obklopuje kostel svatého Václava na Chloumku. Jde o římskokatolický poutní kostel na vrchu Chloumek v obci Habřina. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Původně gotický kostelík, později přestavěn barokně. O vzniku kostela se traduje pověst, podle které je založení spjato se vpádem vojska polského knížete Boleslava III., provázeného českým knížetem Soběslavem, proti českému knížeti Vladislavovi I. do Čech roku 1110. Nedaleko vršku u vsi Račice a říčky Trotiny byla 8. října 1110 svedena bitva, během níž byl zraněn neznámý český zeman. Nepřátelskými ozbrojenci byl pronásledován až na úbočí Chloumku. Zde se schoval do jezevčí nory a zachránil si tak život. Z vděčnosti nechal postavit dřevěnou kapli zasvěcenou sv. Václavu. Kaple je písemně připomínána roku 1295, roku 1357 je zde uváděn farní kostel a roku 1411 je tu vladykou Petrem z Habřiny zřízeno kaplanství.

Do dnešní podoby byl kostel přestavěn pravděpodobně na přelomu 16. a 17. století, poslední zásadní úprava je podle klenáku nad hlavním vchodem datována do roku 1702. Původní dřevěnou zvonici nahradila zděná v roce 1870, v roce 1890 byl v jejím přístavku zřízen byt hrobníka.

Původní zařízení je dřevěné, barokní. Hlavní oltář téměř bez výzdoby, neboť po roce 1990 byl kostel několikrát vyloupen. Varhany byly naposledy rozebrány a vyčištěny v roce 1938. Vedle oltáře je do zdi vsazen náhrobník s reliéfem Bedřicha Rodovského z Hustířan s vročením 1591, opravený v roce 1988. Další náhrobníky členů rodu Rodovských z Hustířan jsou vsazeny do venkovních zdí kostela.

Zdroj: Wikipedia


Pohledové fotografie